2 Az Adatkezelő adatai - 4

2.1 Az Adatkezelő cégadatai - 4

2.2 Az Adatkezelő elérhetőségei - 4

2.3 Adatkezelő Adatvédelmi tisztviselője - 4

3 Adatkezelő Adatkezelései és a kezelt személyes adatok - 5

3.1 Regisztrációs során megadandó személyes adatok - 5

3.2 Online rendeléshez kapcsolódó adatok - 5

3.3 Online ügyintézéshez kapcsolódó adatok - 5

3.4 Hírlevélhez kapcsolódó adatok - 5

3.5 Szolgáltatás 1-hez kapcsolódó adatok - 5

3.6 Technikai adatok - 5

3.7 Böngésző Süti - Cookie - 6

3.3.1 A sütik feladata - 6

3.3.2 Munkamenet sütik - session cookie - 7

3.3.3 Harmadik fél által elhelyezett analitikai sütik - analitics cookie - 7

3.3.3 Sütik letiltásának-, sütikkel kapcsolatos szabályok beállításának lehetősége - 7

3.8 A kezelt adatok felhasználása és megőrzési ideje - 8

4 Az adatkezelés célja, módja és jogalapja 9

4.1 Általános adatkezelési irányelvek - 9

4.2 Az Adatkezelések jogalapját adó jogszabályok - 9

5Az adatok tárolása és biztonsága - 10

5.1 Az adatok fizikai tárolási helyei - 10

5.2 Az adatok informatikai tárolásának módja és logikai biztonsága - 10

6 Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre 11 7 Érintett jogai 12

7.1 Az Érintett hozzáféréshez való joga (GDPR 15. cikk) - 12

7.2 Helyesbítés joga (GDPR 16. cikk) - 12

7.3 Törléshez való jog (GDPR 17. cikk) - 12

7.4 Az adatkezelés korlátozásához való jog (18. cikk) - 13

7.5 Adathordozáshoz való jog (20. cikk) - 13

7.6 Tiltakozás joga (21. cikk) - 13

7.7 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást (22.cikk) - 14

7.8 Visszavonás joga - 14

7.9 Jogorvoslati lehetőségek - 14

7.10 Nemzeti Adatvédelmi és InformációszabadságHatóság (NAIH) elérhetősége - 14

8 Egyéb rendelkezések - 14

1Az adatkezelési tájékoztató célja

Jelen dokumentum célja, hogy a a Neves Kor-Társ Művészeti és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság mint adatkezelő (a továbbiakban egységesen Adatkezelő) leírja az Adatkezelő szervezetében alkalmazott és működő, személyes adatnak minősülő adatokra vonatkozó adatvédelmi szabályokat, eljárásokat és védelmi intézkedéseket.

Az Adatkezelő egyúttal e dokumentumban tájékoztatja ügyfeleit, partnereit, illetőleg minden olyan természetes- és jogi személyt, akik az Adatkezelővel bármilyen jogi szempontból értelmezhető - kapcsolatban állnak és a személyes kezelése során érintettségük keletkezik, az általa kezelt személyes adatok kezelésének szabályairól, az alkalmazott védelmi intézkedésekről eljárásokról és az adatkezelés módjáról.

Az Adatkezelő jelen Adatkezelési tájékoztatóban leírt szabályokat, rendelkezéseket és kötelezettségeket saját magára jogilag kötelező érvényűnek tekinti és működése során alkalmazza, valamint kijelenti, hogy jelen dokumentumban leírt és alkalmazott adatvédelmi szabályok és eljárások megfelelnek a hatályos adatvédelmi nemzeti és Európai Uniós jogszabályoknak. Adatkezelő kijelenti továbbá, hogy fontosnak tekinti az információs önrendelkezés jogát, különös tekintettel a személyes adatokra és saját hatókörében minden elérhető szervezeti, működési, szabályozási és technológia intézkedést megtesz e jogok betartása és betartatása érdekében.

Az Adatkezelési tájékoztató mindenkor hatályos verziója a Vandorfeny.hu honlapon érhető el. Az Adatkezelési tájékoztatót Adatkezelő bármikor megváltoztathatja, a közzététel- és az Érintettek tájékoztatásának kötelezettsége mellett.

2Az Adatkezelő adatai

2.1Az Adatkezelő cégadatai

Neves Kor-társ kft.

1054 Budapest Hold utca 15.

Adószám: 14153211-2-41

cégjegyzékszám: 01-10-040952

06 1 267 53 63

info@vandorfeny.hu

2.2Az Adatkezelő elérhetőségei

Adatvédelmi kérdésekben Adatkezelő az alábbi elérhetőségeken kereshető meg:

info@gmail.com 06 1 267 52 62

Az Adatkezelő a hozzá beérkezett adatvédelmi megkereséseket (e-mail) a A kezelt adatok felhasználása és megőrzési ideje. pontban, az erre az adatkezelésre vonatkozó, meghatározott ideig őrzi meg. Ennek leteltével ezek visszavonhatatlan módon törlésre kerülnek.

2.3Adatkezelő Adatvédelmi tisztviselője

Sándi Károly telefonszáma 06 1 267 52 62 email címe sandikaroly@gmail.com

3Adatkezelő Adatkezelései és a kezelt személyes adatok

3.1Regisztrációs során megadandó személyes adatok

Amennyiben érdeklődik a galériánk (az adatkezelő) kihelyezett tárlatainak időpontja és helyszíne, továbbá belvárosi kiállítótermünk eseményei, művészeink munkássága, alkotásai és kedvezményes akcióink iránt rendszeres hírlevélben tájékoztatjuk. Elkérjük nevét, email címét, és opcionálisan a telefonszámát. A perszonalizált hírlevél illetve sms küldéséhez van szükség a fentebb említett személyes adataira.

3.2Online rendeléshez kapcsolódó adatok

Galériánk (adatkezelő) honlapján online megrendelt/megvásárolni kívánt alkotás(ok) esetén szerződést és számlát töltünk ki, ebben a szerződésben rögzítjük a vásárlás tényét,idejét esetlegesen a részletfizetési feltételeket. Szükségünk van a nevére, címére, telefonszámára, email címére. Részletfizetés esetén a személyi igazolvány számára is. Az online rendelés/vásárlás csak akkor lehetséges ha az adatai megadásához a megfelelő rubrika kitöltésével hozzájárul. Továbbá szabványszerződésünk erre vonatkozó részének aláírásával ezen adatok kiadásához ÖN hozzájárul.

Az adatkezelés célja a vásárlás, a részletre történő vásárlás biztosítása, illetve a további kapcsolattartás az Ön hozzájárulásával.

Az adatkezelésben kezelt adatok megőrzési ideje 8 azaz nyolc év de mivel képző és iparművészeti alkotások adásvételéről van szó a szerző jogi törvény vonatkozó rendelkezéseit is kell alkalmazni.

3.3Online ügyintézéshez kapcsolódó adatok

Ezen pont megegyezik a 3.2. pontban leírtakkal.

3.4Hírlevélhez kapcsolódó adatok

Amennyiben érdeklődik a galériánk (az adatkezelő) kihelyezett tárlatainak időpontja és helyszíne, továbbá belvárosi kiállítótermünk eseményei, művészeink munkássága, alkotásai és kedvezményes akcióink iránt rendszeres hírlevélben tájékoztatjuk. Elkérjük nevét, email címét, és opcionálisan a telefonszámát. A perszonalizált hírlevél illetve sms küldéséhez van szükség a fentebb említett személyes adataira. Ha ön ezeket a személyes adatokat nem adja meg a hírlevelet/smst nem tudjuk kiküldeni. az adatkezelésben kezelt adatok megőrzési ideje 8 azaz nyolc év.

3.5Szolgáltatás 1-hez kapcsolódó adatok

Ezen pont megegyezik a 3.1 és a 3.2. pontban leírtakkal.

3.6Technikai adatok

Technikai adatok, azon adatok, amelyek az Adatkezelő rendszereinek működése során többnyire automatikusan keletkeznek és kerülnek rögzítésre. Egyes technikai adatokat a rendszer, az Érintett külön nyilatkozata, vagy cselekménye nélkül is tárol és bizonyos esetekben automatikusan naplóz. A technikai adatok az Érintett személyének azonosítására közvetlenül nem alkalmasak, azonban összekapcsolhatók felhasználói adatokkal, így az azonosítás elvileg lehetővé válik. Ilyen adatkapcsolatokat az Adatkezelő nem készít, kivéve egyes olyan esetekben, amikor erre Adatkezelőt törvény kötelezi. A technikai adatokhoz kizárólag az Adatkezelő és Adatfeldolgozói férhetnek hozzá.

A galéria (adatkezelő) működése során /részletfizetés nyilvántartása, keretcsere, házhozszállítás, bizományosi értékesítés, reklamációk kezelése stb.) tudomására jutott személyes adatokat:

név,cím, telefonszám, email cím csak a legszükségesebb ideig őrzi meg maximum 8 évig..A galéria /adatkezelő/ megtagadhatja bizonyos szolgáltatások nyújtását ha a fenti adatok megadását Ön megtagadja.

3.7Böngésző Süti - Cookie

3.3.1 A sütik feladata

A HTTP-süti (süti, cookie) kisméretű adatcsomag, amelyet az internetes böngészés során a látogatott weboldalt tartalmazószerver hozza létre a kliens webböngészője segítségével, az első látogatás alkalmával, ha ez a böngészőben engedélyezve van. A sütik a felhasználó számítógépén, előre meghatározott, böngésző típusonként eltérő helyen tárolódnak. A további látogatások során a tárolt sütit a böngésző visszaküldi a webszervernek, különféle, a kliensről szóló információkkal együtt. A sütik segítségével a szervernek lehetősége van az adott felhasználó azonosítására, róla különféle információk gyűjtésére és ezekből elemzések készítésére. A sütik főbb funkciói:

 • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;

 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;

 • megkönnyítik, egyszerűsítik, kényelmesebbé, gördülékenyebbé teszik az adott weboldal használatát;

 • szükségtelenné teszik már megadott adatok újramegadását;

 • általában javítanak a felhasználói élményen.

A sütik használatával az Adatkezelő adatkezelést végez, amelynek fő céljai:
 • felhasználó azonosítás

 • az egyes munkamenetek azonosítása

 • hozzáférésre használt eszközök azonosítása

 • bizonyos megadott adatok tárolása

 • nyomon követési és helyinformációk tárolása és továbbítása

 • analitikai mérésekhez szükséges adatok tárolása és továbbítása

Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása a megfelelő rubrika kitöltésével

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a felhasználói élmény csökkenése személyre szabás elmaradásával.

Az adatkezelésben kezelt adatok: user ID, session ID, eszköz ID,.

A sütik lejárati ideje:24 hónap

3.3.2 Munkamenet sütik - session cookie

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az Adatkezelő weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása a megfelelő rubrika kitöltésével

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a felhasználói élmény csökkenése személyre szabás elmaradásával.

Az adatkezelésben kezelt adatok: user ID, session ID, eszköz ID,.

A sütik lejárati ideje: 8 óra

3.3.3 Harmadik fél által elhelyezett analitikai sütik - analitics cookie

Az Adatkezelő weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával az Adatkezelő szervere információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása a megfelelő rubrika kitöltésével

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a felhasználói élmény csökkenése személyre szabás elmaradásával.

Az adatkezelésben kezelt adatok: user ID, session ID, eszköz ID,.

A sütik lejárati ideje:24 hónap

3.3.3 Sütik letiltásának-, sütikkel kapcsolatos szabályok beállításának lehetősége

Az Érintettnek lehetősége van bizonyos típusú sütikre vonatkozó szabályok beállítására, pl. a sütik használatának mellőzésére, a sütik letiltására stb., a használt böngésző megfelelő beállításaival. A sütik szelektív, vagy általános tiltásának beállítási lehetőségeiről szóló információk az adott böngésző „Segítség/Help” menüjében találhatóak meg. Ezek segítségével a sütik:

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben hogyan lehet a sütiket:

 • általánosan letiltani;

 • a sütik elfogadásának módját beállítani (automatikus elfogadás, egyenként kérdezzen rá, stb.);

 • egyenként letiltani;

 • egyenként, vagy csoportosan törölni;

 • egyéb sütikkel kapcsolatos műveleteket elvégezni.

3.8A kezelt adatok felhasználása és megőrzési ideje

<Az előző pontban felsorolt összes Adatkezelésre vonatkozóan tételesen adja meg a táblázatban szereplő szükséges attribútumokat. Amennyiben úgy ítéli meg, hogy az Ön vállalkozásában egyéb mezők is szükségesek, úgy táblázat szabadon bővíthető.>

Adatkezelés neve

Felhasználási hely

Jogalap/Jogszabály

Megőrzési idő

Vándorfény session coockie vandorfeny.hu Jogos érdek, a honlap alapvető működéséhez szükséges Böngésző bezárása
Anonimizált Google Analytics cookie vandorfeny.hu jogos érdek 6 hónap
Facebook statisztikai süti vandorfeny.hu Az Ön hozzájárulása 2 év

4Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

4.1Általános adatkezelési irányelvek

Adatkezelő a Adatkezelő Adatkezelései és a kezelt személyes adatok. pontban felsorol Adatkezelésekben a személyes adatok kezelését, minden esetben az adatkezelésben megadott céllal és az ott megadott jogalap alapján, a Az Adatkezelések jogalapját adó jogszabályok. pontban felsorol jogszabályok szerint végzi.

A személyes adatok kezelése minden esetben az Érintett önkéntes hozzájárulásával történik, amely hozzájárulást az Érintett bármikor jogosult visszavonni.

Adatkezelő egyes személyes adatokat, jogszabályi kötelezettség folytán, bizonyos esetekben és bizonyos rendhagyó feltételek esetén, köteles az Adatkezelésekben leírtaktól eltérő módon kezelni, átadni, továbbítani, tárolni. Ilyen esetekben Adatkezelő gondoskodik az Érintettek értesítéséről, amennyiben az adott jogszabály előírásai ezt lehetővé teszik, vagy nem tiltják kifejezetten.

4.2Az Adatkezelések jogalapját adó jogszabályok

Adatkezelő a személyes adatok kezelését az alábbi jogszabályok alapján végzi:

 • GDPR Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

 • szerzői jogról szóló 1999 évi lXXVI törvény szjt

5Az adatok tárolása és biztonsága

5.1Az adatok fizikai tárolási helyei

Adatkezelő a személyes adatokat integrált informatikai rendszerén tárolja. A rendszer elemei a következő földrajzi, fizikai helyeken vannak elhelyezve:

BIX

1132 Budapest Victor Hugo u. 18-22.

A szerver a Budapesti Adatkicserélő Központban (BIX) van elhelyezve.

5.2Az adatok informatikai tárolásának módja és logikai biztonsága

Adatkezelő a személyes adatok kezelését elsődlegesen megfelelően kiépített és védett informatika rendszerén végzi. Az informatikai rendszer üzemeltetése során gondoskodik az azon tárolt, feldolgozott és továbbított adatok információbiztonsági alapattribútumainak megfelelő szintjéről, úgymint a kezelt adatok:

 • sértetlenségéről (Integrity), az adat eredetisége, változatlansága biztosított;

 • bizalmasságáról (Confidentality), kizárólag az arra jogosultak, a jogosultságukat nem meghaladó mértékben férnek hozzá;

 • rendelkezésre állásáról (Availability), az adat a jogosultak számára hozzáférhető és elérhető, az elvárt rendelkezésre állási időtartamban. A szükséges informatikai infrastruktúra üzemkészen rendelkezésre áll.

Adatkezelő a kezelt adatokat:

 • szervezeti, működési,

 • fizikai biztonsági,

 • információbiztonsági

védelmi intézkedések strukturált rendszerével védi. Adatkezelő a védelmi intézkedéseket rendszerét és az egyes védelmi intézkedések védelmi szintjeit, a védendő adatok fenyegetéseinek hatására felmerülő kockázatokkal arányos mértékben alakítja ki és működteti. A védelmi intézkedések adatvédelmi szempontból elsősorban a véletlen vagy szándékos törlés, jogosulatlan hozzáférés, szándékos és rosszhiszemű nyilvánosságra hozatal, véletlen nyilvánosságra kerülés, adatvesztés, adatmegsemmisülés elleni védelmet célozzák.

6Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre

Az adatokat elsődlegesen az Adatkezelő, illetve belső munkatársai jogosultak megismerni, a jogosultsági szabályoknak, a jogosultsági rendszernek és az egyéb belső szabályozásoknak megfelelő mértékben. Az Adatkezelő egyes adatokkal kapcsolatos műveleteket, feladatokat, harmadik fél Adatfeldolgozókkal végeztet el. Az Adatkezelő az adatokat a felsoroltakon túl nem teszi közzé és egyéb harmadik személyeknek nem adja át.

7Érintett jogai

Az Érintett az Adatkezelő által kezelt személyes adataival kapcsolatosan – többek között – a következőkben leírt jogokkal élhet.

7.1Az Érintett hozzáféréshez való joga (GDPR 15. cikk)

Az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;

 • az Érintett személyes adatok kategóriái;

 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;

 • az Érintett joga a helyesbítéshez, törléshez vagy adatkezelés korlátozásához, valamint az adatkezelés elleni tiltakozáshoz;

 • panasz benyújtásának joga a felügyeleti hatósághoz;

 • ha az adatokat nem az Érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

 • az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát 1 példányban az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, Adatkezelő az információkat széles körben használt elektronikus formátumban adja át, kivéve ha az Érintett másként kéri, a benyújtástól számított legfeljebb 30 napon belül..

7.2Helyesbítés joga (GDPR 16. cikk)

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, valamint jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését, figyelemmel véve az adatkezelés céljára.

7.3Törléshez való jog (GDPR 17. cikk)

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll::

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

 • az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

 • az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

 • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

 • a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből, vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

 • a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;

 • Közérdek alapján végzendő archiválási-, tudományos és történelmi kutatási-, vagy statisztikai célból;

 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

7.4Az adatkezelés korlátozásához való jog (18. cikk)

Az Érintett kérésére a Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

 • az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

 • az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

7.5Adathordozáshoz való jog (20. cikk)

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa.

7.6Tiltakozás joga (21. cikk)

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

7.7Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást (22.cikk)

Az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

7.8Visszavonás joga

Az Érintett jogosult arra, hogy személyes adataira vonatkozó hozzájárulását bármikor visszavonja.

7.9Jogorvoslati lehetőségek

Jogai megsértése esetén az ÉrintettaAz Adatkezelő elérhetőségei. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, vagy a Adatkezelő Adatvédelmi tisztviselője pontban megadott Adatvédelmi Tisztviselőnél kérhet tájékoztatást, jogorvoslatot, vagy tehet panaszt. A Ezek eredménytelensége esetén Érintett jogosult bírósághoz fordulni, illetve megkeresni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot.

7.10Nemzeti Adatvédelmi és InformációszabadságHatóság (NAIH) elérhetősége

Megnevezés: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Tel: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

8Egyéb rendelkezések

Hatósági megkeresés, vagy egyéb jogszabályi kötelezettségen alapuló egyéb szervezet megkeresése esetén Adatkezelő adatkiadásra lehet köteles, vagy arra lehet kötelezhető. Ilyen esetekben Adatkezelő törekszik csak annyi és olyan jellegű személyes adat kiadására, amely az adatkiadási kötelezettség szempontjából feltétlenül szükséges.