Budapest XI - Albertfalvi Don Bosco Katolikus Ált. Iskola

Albertfalvi Don Bosco Katolikus Ált. Iskola, XI. ker. Budapest, Albertfalva u. 9-13. (Kenderes utcánál).

2019. 01. 12-01. 13.