Budapest, XI. - Albertfalvi Don Bosco Katolikus Ált. Iskola

Albertfalvi Don Bosco Katolikus Ált. Iskola, XI. ker. Budapest, Albertfalva u. 9-13. (Kenderes utcánál).

2019. 10. 12-10. 13.